Ange typ och antal möbler vitvaror du vill ha bortforslat

Vitvaror

RUT-avdrag medges för bortforsling av möbler om möblerna transporteras till en försäljningsverksamhet där möblerna kan återanvändas. Du måste själv kontakta försäljningsverksamheten och säkerställa att de tar emot möblerna. RUT-avdrag för transport till en försäljningsverksamhet uppgår till 25% av totala transportkostnaden. RUT-avdrag medges endast för privatpersoner och inte för företag.