Detta formulär lämpar sig för flytt av enstaka möbler. Klicka här om du hellre vill flytta ett helt bohag.

test Ange typ och antal möbler och föremål som du vill ha flyttat

Klicka i rutan för att öppna varje möbelkategori