Få pris för flytt inom hela Sverige med utgångspunkt Malmö

RUT-avdrag medges för att transportera dina egna möbler eller föremål som ingår i ditt bohag. RUT-avdrag medges inte om du till exempel beställer transport för att hämta möbler från en privatperson eller företag.

Vi svarar på några av de vanligast frågorna angående RUT-avdrag för transport- och flyttjänster

Ja, du kan använda RUT-avdrag när du byter bostad. Du måste dock uppfylla grundkraven för att RUT-avdrag ska medges. Grundkraven är:

  • Att du har en redovisad inkomst i Sverige under det innevarande året som ansökningen om RUT-avdrag görs.
  • Du är 18 år
  • Du har ett svenskt personnummer

RUT-avdrag kan användas för alla typer av boendeformer som till exempel hyresrätt, bostadsrätt och småhus. Du behöver heller inte vara folkbokförd på någon av adresserna du flyttar från eller till men bostaden måste nyttjas för boende.

Om du köper eller hämtar en möbel från en privatperson eller företag och anlitar en transportfirma för transporten så kan du inte använda RUT-avdrag.  För att RUT-avdrag ska medges så måste du flytta din egen möbel som tillhör ditt bohag och det spelar ingen roll att du nu äger möbeln och att du anser att möbeln nu tillhör ditt bohag. 

För att flytta enstaka möbler mellan sina boenden medges RUT-avdrag. Du kan använda RUT-avdrag även om du flyttar bara en enstaka möbel. 

RUT-avdrag medges för att flytta möbler inom ditt hem och flytten behöver inte ske till någon annan adress. Detta räknas som möblering och är avdragbart för RUT.

För flytt av dina egna möbler till eller från ett förråd för magasinering medges RUT-avdrag. RUT-avdrag medges oavsett om du flyttar en enstaka möbel eller ett helt bohag till ett förråd. Det är kostnaden för transporten eller flytten av möblerna som RUT-avdrag medges. Kostnaden för hyran av förrådet är inte avdragbart för RUT. RUT-avdrag medges både för transporten eller flytten till och från förrådet.

Om du anlitar en flyttfirma som fraktar möblerna till en försäljningsverksamhet som tar emot möblerna för vidare försäljning så kan du använda RUT-avdrag. Det är dock bara 25% av totala kostnaden för transporten som är avdragbart för RUT detta fall.

Om du skänker bort möblerna till en annan privatperson så medges ej RUT-avdrag. Möblerna måste transporteras till en försäljningsverksamhet för att RUT-avdrag ska medges. 

Nej, endast privatpersoner kan använda RUT-avdrag. Företag kan inte använda RUT-avdrag. Du som privatperson måste ha en redovisad inkomst under det innevarande året det vill säga under samma år som ansökan om RUT-avdraget görs. Du måste också vara över 18 år och ha ett svenskt personnummer. 

Du behöver inte adressändra eller vara skriven på adressen där möblerna ska hämtas eller lämnas för att RUT-avdrag ska medges. Huvudsaken är att du flyttar dina egna möbler som tillhör ditt bohag.

Endast arbetskostnaden är avdragbart för RUT och 50% av arbetskostnaden dras av när du använder RUT-avdrag. Materialkostnaden som till exempel kostnad för lastbil och drivmedel är inte avdragbart för RUT. 

Om du uppfyller grundkraven om en redovisad inkomst i Sverige under det innevarande året som ansökan om RUT-avdraget görs, att du är 18 år eller över och att du har ett svenskt personnummer så kan du använda RUT-avdrag om du flyttar utomlands.

Studiemedel som CSN är inte inkomstgrundande och om din enda inkomst är studiemedel så kan du inte använda RUT-avdrag. Om du arbetar vid sidan av dina studier och har en redovisad inkomst under det innevarande året som ansökan om RUT-avdraget görs så kan du däremot använda RUT-avdrag.

SEK

Avståndsuträkning

beräkning extra kostnad volym

beräkning extra kostnad trappor

Datum och tid

Vi svarar på några av de vanligast frågorna angående dag- och tidsbokningar för våra transport- och flyttjänster

För längre transporter av enstaka möbler måste du som kund kunna vara flexibel med både dag och tid för alla hämtningar och avlämningar som sker utanför Stockholm och Uppsala. Detta då vår tjänst för flytt av enstaka möbler baseras på samtransport och för att detta ska kunna vara möjligt så måste du kunna vara flexibel med dag och tid. Samtransport innebär att vi kan hålla lägre priser.

För flytt av hela bohag som ska transporteras en längre sträcka som till exempel mellan Stockholm och Göteborg eller mellan Stockholm och Malmö så kan vi boka ett specifikt datum om totala möblemanget är 12 kubikmeter eller mer. Vi kan däremot oftast inte boka en specifik tid för hämtning eller avlämning utanför Stockholm eller Uppsala.

Vi kan boka en specifik dag för flytt av enstaka möbler som ska utföras inom Stockholm eller Uppsala eller mellan dessa orter. Det går däremot inte att boka en specifik tid. Vi anger dock alltid tiden dagen innan som ett tidsintervall på 1,5 – 2h som vi håller till 90% av alla transporter. Vi ringer också i förväg när vi är på väg mot destinationen. Du behöver alltså inte vänta på oss en hel dag. 

För bohagsflyttar inom Stockholm eller Uppsala så kan vi boka både en specifik dag och en specifik tid.

Kontaktuppgifter