Få hjälp med kassaskåpsflytt

Vi flyttar kassaskåp i Stockholm och Uppsala. Få professionell hjälp för din tunga transport och ta hjälp av oss för din kassaskåpsflytt. 

Vi kan hjälpa dig med kassaskåpsflytt, flytt av värdeskåp, flytt av dokumentskåp, flytt av vapenskåp och flytt av tungtransporter

Kassaskåpsflytt kräver erfarenhet, utrustning och ofta ren muskelstyrka. Vi ger dig en effektiv och säker transportlösning för din kassaskåpsflytt. Vi erbjuder erfaren och pålitlig tjänst för att säkerställa en smidig kassaskåpsflytt . Vår erfarna personal ger dig en professionell flytt av ditt kassaskåp. Vi utför alla typer av tungtransporter som kassaskåpsflytt, flytt av värdeskåp, dokumentskåp och vapenskåp. Vi kan flytta kassaskåp som väger upp till 500 kg men om skåpet måste bäras i trappor är maxgränsen 200 kg. Vi har all utrustning som krävs i forms av specialanpassade pirror och bärselar till hydrauliska lyftare även kallade ”amerikanare”.  Vi flyttar huvudsakligen inom Stockholm och Uppsala men vi gör också längre kassaskåpsflyttar där vi kan utföra en kassaskåpsflytt inom större delarna av Sverige.

Ta hjälp av ett företag för kassaskåpsflytt

Kassaskåpsflytt kan vara en utmanande uppgift, särskilt om du inte har erfarenhet av att flytta tunga föremål. Därför är det smart att ta hjälp av ett professionellt företag som specialiserat sig på att flytta kassaskåp. Dessa företag har den kunskap och erfarenhet som krävs för att säkerställa att kassaskåpet flyttas på ett säkert sätt, utan att det skadas eller tas skada på.

När du väljer ett företag för att hjälpa dig med kassaskåpsflytt, bör du säkerställa att de har den nödvändiga utrustningen och personalen för att hantera jobbet. De bör också ha en god reputation och erbjuda skräddarsydda lösningar för att passa dina specifika behov. Dessutom bör de erbjuda ett rimligt pris för tjänsterna, samt en garanti för säkerheten och integriteten hos ditt kassaskåp under flytten.

Om du är i behov av att flytta ditt kassaskåp, tveka inte att söka hjälp från en professionell tjänst. De kan hjälpa dig att förlägga det på en säker plats, så du kan fokusera på ditt arbete utan att oroa dig för säkerheten hos dina värdeföremål. Så välj med försiktighet och säkerställ att du får den bästa tjänsten för att flytta ditt kassaskåp.

RUT-avdrag för kassaskåpsflytt?

RUT-avdrag medges för kassaskåpsflytt om du flyttar ditt eget kassaskåp. RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden men 10% av våra kostnader är kostnader för lastbilen och är inte RUT-avdragbart. Exempel på flytt av kassaskåp där RUT-avdrag medges:

  • Du byter bostad och vill göra en kassaskåpsflytt från din gamla bostad till din nya bostad
  • Du vill flytta ditt kassaskåp mellan dina befintliga bostäder tex från ditt permanenta boende till ditt fritidsboende
  • Du vill göra en kassaskåpsflytt inom din bostad
  • Du vill magasinera ditt kassaskåp och vill flytta kassaskåpet till ett förråd för magasinering
  • Du vill hämta tillbaka ditt kassaskåp från ett förråd där ditt kassaskåp har magasinerats
  • Du vill skänka ditt kassaskåp till en försäljningsverksamhet som tar emot kassaskåpet. Endast 25% RUT-avdrag av totalkostnaden medges i detta fall.

Exempel då RUT-avdrag ej medges för kassaskåpsflytt:

  • Du köper eller hämtar ett kassaskåp från en annan privatperson eller företag och anlitar oss för kassaskåpsflytten. Det hjälper inte att du redan köpt kassaskåpet från den andra privatpersonen eller företaget och att du nu äger kassaskåpet.
  • Du har ett kassaskåp som du vill kasta och som du vill anlita oss för att transportera till en återvinningsstation.

Det är endast privatpersoner som kan få RUT-avdrag för kassaskåpsflytt. Du behöver inte adressändra eller vara skriven på adressen där kassaskåpet hämtas för att RUT-avdrag ska medges. För att RUT-avdrag ska medges för kassaskåpsflytten så måste du också ha en inkomst under det innevarande året dvs samma år som RUT-avdraget görs. Om du tex använder vår tjänst för kassaskåpsflytt med RUT-avdrag år 2023 så måste du ha en deklarerad inkomst 2023. Tänk på att CSN inte räknas som inkomstgrundande.

Vi är försäkrade med transportansvarsförsäkring

Vi har lång erfarenhet och vi gör vårt yttersta för att utföra alla transporter så säkert som möjligt men en olycka kan ändå alltid ske. Om olyckan mot förmodan skulle hända är alla våra transporter försäkrade hos If Skadeförsäkringar med transportansvarsförsäkring. Läs mer om vår försäkring och villkor.