Magasinering möbler stockholm pris

Vi hämtar, lämnar och magasinerar dina möbler. Vi kan magasinera både enstaka möbler och hela bohag. Magasinering är utan bindningstid. Använd kalkylatorn för att få fram ditt pris.

Fyll i vårt formulär för att erhålla omedelbart prisförslag för flytt och förvaring av möbler i Stockholm

FÅ OMEDELBART PRISFÖRSLAG FÖR FÖRVARING AV MÖBLER.

Priset för möbelförvaring är 120 kr inklusive moms per kubikmeter per månad, utan bindningstid. Den lägsta debiteringen är för 2 kubikmeter. Möbler förvaras i lådor om 2 kubikmeter, och debitering sker för varje påbörjad låda. Om du har 3 kubikmeter möbler debiteras du för 4 kubikmeter. Vi optimerar lastningen för att minimera kostnaderna. Möbler som inte passar i våra lådor debiteras separat.

Förvaringen sker i uppvärmda utrymmen med normal inomhustemperatur. Fakturering sker var tredje månad i efterhand. Vi erbjuder möbelflytt och förvaring främst inom Stockholm och Uppsala med omnejd, men vi kan förvara dina möbler oavsett var du bor i Sverige då vi utför transporter över hela landet.

Få omedelbart prisförslag för flytt av möbler till och från vårt lager.

Vi hanterar både transporten till och från lagret, och det är inte möjligt att själv lämna eller hämta möbler hos oss. Transportkostnaden beräknas genom att fylla i det angivna formuläret och baseras på mängden möbler, antalet trappor vid upphämtningsadressen och avståndet till hämtningsplatsen. Kostnaden för transporten debiteras vid upphämtningen, och vi förser dina möbler med skydd och emballage.

Få offert för magasinering av möbler i Stockholm

Om du hellre vill att vi räknar fram ett pris manuellt för flytt och magasinering av möbler i Stockholm kan vi självklart också hjälpa dig med det. Kontakta oss för magasinering av möbler i Uppsala.

RUT-avdrag för att hyra förråd för dina möbler?

RUT-avdrag medges för att transportera möbler till och från vårt lager om transporten av möblerna är en del av en flytt. För magasineringskostnaden medges däremot inte RUT-avdrag. 

RUT-avdrag för möbeltransporten innebär att vi drar av 50% av arbetskostnaden vilken utgör den största delen av kostnaden. Vi sköter allt administrativt arbete med skatteverket och vi gör avdraget direkt så att du inte behöver ligga ute med pengarna.

Läs mer om RUT-avdrag här.

Vi är försäkrade med transportansvarsförsäkring

Vi har lång erfarenhet och vi gör vårt yttersta för att utföra alla transporter så säkert som möjligt men en olycka kan ändå alltid ske. Om olyckan mot förmodan skulle hända är alla våra transporter försäkrade hos If Skadeförsäkringar med transportansvarsförsäkring.

Läs mer om vår försäkring och villkor.