Vi har trafiktillstånd för gods

För att få utföra transporter mot betalning krävs ett trafiktillstånd vilket är ett tillstånd som Transportstyrelsen utfärdar. Oavsett om du ska flytta en enstaka möbel med en släpkärra eller om du ska köra en tung lastbil med släp från Kiruna till Ystad och frakta 51 pallar så krävs ett trafiktillstånd för gods om du gör transporten mot betalning. Oavsett storlek på transporten så krävs ett trafiktillstånd om transporten görs mot betalning. Vi har trafiktillstånd för gods. 

Trafiktillstånd för gods - Svartbäckens Transport

Varför krävs ett trafiktillstånd?

Det övergår vårt förstånd varför det krävs ett trafiktillstånd även för enklare transporter som till exempel att flytta möbler eller att utföra bortforsling av möbler. Vi kan förstå att någon form av tillsyn för att bedriva större åkeriverksamheter men vi tycker att det är orimligt att mindre företag som till exempel ska flytta en soffa mellan två adresser, att transportera en pizza från pizzabagaren till en kund eller att hämta en gammal soffa som ska köras till tippen också kräver ett trafiktillstånd. Faktum är att det ställs precis samma krav på den lilla flyttfirman med två anställda som flyttar möbler lokalt som för det stora åkeriet med hundratals lastbilar som dagligen genomför tusentals godstransporter. Ett trafiktillstånd krävs också även om du utför en transport som privatperson mot betalning. 

Vad krävs för att få ett trafiktillstånd?

För att få ett trafiktillstånd måste företaget genomgå en rigorös ansökningsprocess som innebär att företaget måste ha en trafikansvarig som har ett yrkeskunnande för godstransporter, visa på ekonomisk ställning och etablering och dessutom måste företagets ägare också ha så kallat ”gott anseende”. För att få ett yrkeskunnande för godstransporter måste man skriva två prov på Trafikverket där båda två proven måste godkännas inom en månad. För att få ett trafiktillstånd för en lastbil krävs 100 000 kr i ekonomiska resurser vilket måste styrkas av antingen en auktoriserad redovisningskonsult eller en auktoriserad revisor. För att visa att du har ekonomisk ställning och etablering krävs alltså ekonomiska resurser på minst 100 000 kr för ett tillstånd med en lastbil. Hur ett företag ska kunna visa på ekonomisk ställning för en verksamhet där verksamheten redan från början kräver ett trafiktillstånd övergår vårt förstånd. Detta är ett moment 22 och som inte kan vara helt genomtänkt av lagstiftaren. För att Transportstyrelsen ska anse att du ska ha gott anseende får du inte vara dömd för ekonomisk brottslighet eller brutit grovt eller upprepade tillfällen mot yrkestrafiklagen. Vi uppmanar alla att följa alla regler och lagar för konsekvenserna kan bli stora om du bryter mot dem. Vi har dock stor sympati för alla mindre företag som vill komma igång med en mindre flyttverksamhet som måste trassla sig igenom denna djungel av byråkrati.