Flytta piano själv - Följ vår guide för att lyckas

Att flytta ett piano själv på egen hand är tungt, svårt och riskfyllt. Följ vår guide för att lyckas.

Vill du flytta ett piano själv?

Först och främst vill vi avråda från att överhuvudtaget försöka sig på att flytta ett piano på egen hand. Vi har över tio års erfarenhet av piano- och flygeltransport och flyttar pianon dagligen i Stockholm och Uppsala men även vi har ibland stora problem att utföra vissa pianotransporter. Vi har erfarenheten, tekniken, alla hjälpmedel som bärselar och pianoflyttvagn och vår personal har exceptionell styrka som inte kan jämföras med ”vanliga” flyttgubbar. Trots detta har vi ibland svårt att kunna utföra vissa pianoflyttar. Ett större piano som ska bäras i trappor är en utmaning som kräver alla de tidigare nämnda egenskaperna. Att flytta en flygel är ytterligare en dimension av svårighet då flyglar oftast är tyngre än pianon, tyngdpunkten är ojämnt fördelad där större delen av vikten ligger mot tangenterna, de är också otympligare än pianon på grund av formen och dessutom krävs kunskap och expertis om hur en flygel ska monteras isär. Om detta inte görs på korrekt sätt och i rätt ordning går det inte att flytta en flygel överhuvudtaget, inte ens om flygeln ska flyttas från markplan. 

Kontakta oss om du istället vill ha hjälp med pianoflytt.

Följ vår guide för hur du flyttar ett piano själv

Vår guide för hur du flyttar ett piano själv baseras på vår mer än tioåriga erfarenhet av piano- och flygelflytt. Dessa tips och råd är inte ett ChatGTP-genererat svar utan är helt och hållet vår egen erfarenhet av att ha utfört tusentals pianoflyttar. 

Som vi tidigare nämnt krävs rätt utrustning, erfarenhet, teknik och muskelstyrka för att kunna flytta ett piano. Och som sagt, även om alla dessa kriterier uppfylls är det fortfarande väldigt svårt att flytta ett piano eftersom de är så tunga och skrymmande. Den utrustning som krävs för att flytta ett piano är bärselar, pianovagn, lastbil, spännband och flyttfiltar. Att vara flera personer som flyttar ett piano gör inte att pianoflytten blir enklare, som det står i många andra guider. Två personer med rätt teknik, utrustning och styrka kan utföra en pianoflytt utan undantag bättre än flera personer utan rätt utrustning och teknik oavsett hur många de är. 

Om du vill försöka flytta ett piano själv är detta vår guide för hur du flyttar ett piano:

 1. Lyft upp pianot på en rullvagn som klarar av pianots vikt. På baksidan av alla pianon finns ett handtag. Den ena handen tar tag i handtaget på pianots baksida och den andra handen tar tag i klaviaturens undersida.
 2. Om pianot får plats i hiss eller om pianot står på markplan behöver du inte använda bärselar utan då kan pianot rullas hela vägen fram till transportfordonet. 
 3. Använd ett transportfordon som antingen har bakgavellift eller en släpkärra som har ramp så att pianot kan rullas på transportfordonet. Transportfordonet bör ha fästen för spännband längs väggen. Det går också att fästa ett piano mot väggen på transportfordonet om transportfordonet endast har öglor i golvet men surrningen blir då inte lika säker.
 4. Om pianot ska bäras i trappor måste du ha bärselar.
 5. Rulla fram pianot på rullvagnen till den trappa där pianot ska bäras ned. Ställ pianot med kortsidan mot trappan.
 6. Placera en person med bärselar på varje kortsida om pianot.
 7. Den ena personen fäster varje ände av bärselen i sin egen sele. Den andra personen trär igenom sin bärsele genom den andra personens bärsele så att selarna tillsammans är ihopkopplade som ett kryss.
 8. Lyft ner pianot från rullvagnen.
 9. Vicka pianot försiktigt bakåt så att pianot lutar mot pianots bakkant.
 10. Placera selarna under pianot så nära mitten som möjligt. Dra selarna fram och tillbaka så att de verkligen hamnar i mitten.
 11. Luta tillbaka pianot.
 12. Justera längden på selarna så att de är spända när ni står i knäböjande ställning.
 13. Res er upp raklång så att pianot lyfter från golvet. Försök inte bära pianot med armarna utan hela vikten av pianot ska tas upp av selarna och hela din kropp.
 14. Börja försiktigt att gå nedför trappan där personen som går först backar ner för trappan. Se till så att ni har lyft upp pianot tillräckligt från golvet så att pianots underkant inte tar i trappan. Gå lugnt och försiktigt ned för trappan och ta hjälp av räcken om det finns för balans. Personen som går först och som backar ned för trappan ska luta sig framåt. Detta görs enklast genom att luta överkroppen lite åt sidan mot tangentsidan på pianot. Vikten kommer då att hamna på sidan av kroppen och axeln. Personen som är högst upp i trappan lutar sig bakåt och trycker ifrån sig pianot med rak arm.
 15. Ta en trappa i taget och vila mellan varje trappa.
 16. När ni väl har burit ned pianot för trappan så kan pianot återigen ställas på pianovagnen och rullas ut till transportfordonet.
 17. Spänn fast pianot mot väggen av transportfordonet. Låt inte pianot stå kvar på rullvagnen under färd.
 18. Placera flyttfiltar dels mellan pianots rygg och väggen på transportfordonet och dels mellan spännbanden och pianot. Särskilt spännet på spännbandet kan orsaka skador och repor på pianot.
 19. Kör lugnt till den nya destinationen och undvik kraftiga inbromsningar.