Flytthjälp - Vi flyttar bohag och enstaka möbler

Vi är en flyttfirma som erbjuder flytthjälp i de flesta orter i Sverige. Vi flyttar möbler och bohag i Stockholm och Uppsala på daglig basis och vi har också regelbundna möbeltransporter mellan större orter i Sverige på veckobasis.