Boka transport direkt

Om du väljer att betala direkt får du 10% rabatt för transport och flytt av möbler. Du måste dock vara flexibel med dag och tid men vi kommer alltid att kontakta dig i förväg.

Läs mer.

Betala direkt för flytt av möbler och få 10% rabatt

Vi gör transporter av enstaka möbler, bohag och pianon inom hela Sverige. Vi jobbar dagligen i Uppsala och Stockholm med flytt av möbler och pianon och varje vecka har vi transporter mellan Stockholm – Göteborg – Malmö – Uppsala – Lund – Jönköping – Norrköping och Eskilstuna. Vi kör också till övriga delar av landet som till exempel Umeå, Sundsvall och Luleå men inte på lika regelbunden basis. 

Till boka transport och få pris.

Hur fungerar transporttjänsten och vad är villkoren?

Om du väljer att betala direkt för flytten eller transporten efter att du fyllt i detta formulär får du 10% rabatt på priset. För att vi ska kunna ge 10% rabatt så måste du som kund kunna vara flexibel med både dag och tid för hämtning och leverans av möblerna. Efter att du fyllt i formuläret och betalat så kommer vi att kontakta dig via e-post när hämtning och leverans kommer att ske. Som senast kommer vi att kontakta dig dagen innan och tiderna för hämtning och leverans anges som tidsintervall på 2 timmar. Vi försöker se till så att kunder inte behöver sitta och vänta en hel dag på att få en transport utförd och anger därför tiderna för upphämtning och avlämning som tidsintervall på 2 timmar. Du kan däremot inte boka en tid eller dag utan vi kommer att kontakta dig den dag och tid som transporten kommer att ske. Vår tjänst baseras på samtransport och samflytt för att kunna hålla ett så lågt pris som möjligt och för att detta ska kunna vara möjligt måste vi köra längs en rutt som vi planerar med andra transporter. Om du betalar i förväg så har du accepterat villkoren om att kunna vara flexibel med dag och tid. Om du betalat och bokat en transport där vi sedan kontaktar dig via e-post om när transporten kommer att ske och att du inte har tid eller möjlighet att närvara så att vi kan utföra transporten kommer du att gå miste om transporttjänsten och vi kommer att behålla pengarna. Vi kommer alltid att kontakta dig senast dagen innan via e-post som transporten kommer ske och vi kommer också att ringa dig när vi är på väg och vi kommer att göra flera försök att ringa dig om du inte svarar vid första försöket. Ange därför alltid korrekt e-postadress och korrekt telefonnummer och se till att vara tillgänglig.

Till boka transport och få pris.

Vilka dagar och tider kommer transporten eller flytten att ske?

Vi jobbar nästan alltid bara normala arbetsdagar och kontorstider men hämtning och leverans av möbler kan ske även lördagar och helger och tidsmässigt kan hämtning och leverans ske även kvällar och ibland också sent på kvällar. Oftast kommer vi inte efter kl 22 på kvällen men vi kan komma så sent som kl 24 i vissa undantagsfall. På morgonen kommer vi sällan före kl 0830 men det kan självklart förekomma att vi kommer tidigare än så.