Våra villkor

Vad ingår i vår tjänst?

Ingår i vår tjänst

I vår tjänst ingår att vi lastar, emballerar, transporterar och lastar av. Vi är alltid två man som både hämtar och lämnar så i vår tjänst ingår bärhjälp. Den bärhjälp som ingår är enligt den offertförfrågan som du själv angett vilket betyder att om du till exempel angett att en möbel eller ett föremål ska hämtas från bottenvåning så ingår att vi hämtar möbeln eller föremålet från bottenvåning. I detta exempel ingår ej att vi hämtar där möbeln eller föremålet måste bäras i trappor eller köras i hiss för att komma till markplan. Du måste ange bärförhållanden vid offertförfrågan för att bärhjälp ska ingå det vill säga om du vill att vi bär möbeln eller föremålet till exempel fem trappor så måste du ange vid offertförfrågan att möbeln eller föremålet finns på fem våningar för att bärhjälp ska ingå. Om förutsättningarna med avseende på antal trappor, hiss eller bottenvåning ej överensstämmer med offertförfrågan debiteras en extra kostnad. 

Emballering ingår och vi använder flyttfiltar eller plast för möbler eller andra föremål. Vi använder plast för att emballera möbler och föremål som är klädda med tyg. 

Vid längre transporter där vi måste mellanlagra möbler eller föremål för senare leverans ingår mellanlagring utan kostnad.

Ingår inte i vår tjänst

Packning av mindre föremål. Små föremål som får plats i kartonger eller säckar måste packas i något av dessa. Packning av mindre föremål som antingen får plats i en flyttkartong eller en flyttsäck ingår ej. Om vi måste packa mindre föremål som får plats i flyttkartong eller flyttsäck så debiteras en extra kostnad för detta. Kostnaden som debiteras är vår löpande timdebitering och kostnad för flyttmaterial som flyttkartonger och flyttsäckar. 

Avbokningar av transporter och flyttar

Transporter inom Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 3 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 100% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Transporter där antingen upphämtning eller avlämning är utanför Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 7 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 100% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Bohagsflyttar oavsett plats som avbokas 7 arbetsdagar eller färre debiteras med 100%. Om flytten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Avbokningar av transporter eller flyttar måste ske via e-post. Om du gör en avbokning via telefon skickar vi ut ett avbokningsmail till dig som du sedan svarar på för att bekräfta avbokningen. 

Tidsbokningar

Transporter och flyttar inom Stockholm eller Uppsala

Vi meddelar dagen innan via e-post vilka tider vi kommer att hämta och lämna. Tiderna anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Transporter och flyttar utanför Stockholm eller Uppsala eller att antingen avlämning eller hämtning sker utanför Stockholm eller Uppsala

Vi meddelar dagen innan vilka dagar och tider som vi kommer att hämta och lämna. Tiderna anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Flytt och transport för magasinering

Vi meddelar dagen innan via e-post vilken tid vi kommer att hämta. Tiden anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Bortforsling

Vi meddelar dagen innan via e-post vilken tid vi kommer att hämta. Tiden anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Om vi inte lyckas hålla tidsintervallen för hämtning och avlämning är detta inte grund för reducerat pris eller att du har möjlighet att avboka transporten eller flytten.

Dag- och tidsbokningar

Dag- och tidsbokning för transporter av enstaka möbler inom Sverige

För längre transporter av enstaka möbler måste du som kund kunna vara flexibel med både dag och tid för alla hämtningar och avlämningar som sker utanför Stockholm och Uppsala. Detta då vår tjänst för flytt av enstaka möbler baseras på samtransport och för att detta ska kunna vara möjligt måste du kunna vara flexibel med dag och tid. Samtransport innebär att vi kan hålla lägre priser.

Dag- och tidsbokning för flytt av bohag inom Sverige

För flytt av hela bohag som ska transporteras en längre sträcka som till exempel mellan Stockholm och Göteborg eller mellan Stockholm och Malmö kan vi boka ett specifikt datum om totala möblemanget är 12 kubikmeter eller mer. Vi kan däremot oftast inte boka en specifik tid för hämtning eller avlämning utanför Stockholm eller Uppsala.

Dag- och tidsbokning för flytt av enstaka möbler inom Stockholm eller Uppsala

Vi kan boka en specifik dag för flytt av enstaka möbler som ska utföras inom Stockholm eller Uppsala eller mellan dessa orter. Det går däremot inte att boka en specifik tid. Vi anger dock alltid tiden dagen innan som ett tidsintervall på 1,5 – 2h som vi håller till 90% av alla transporter. Vi ringer också i förväg när vi är på väg mot destinationen. Du behöver alltså inte vänta på oss en hel dag.

Dag- och tidsbokning för bohagsflyttar inom Stockholm och Uppsala

För bohagsflyttar inom Stockholm eller Uppsala kan vi boka både en specifik dag och en specifik tid.

Framskjutning av leverans

Det är möjligt att skjuta fram leveransen till ett senare tillfälle men eftersom vi då måste lasta av, lagerhålla och sedan lasta på igen så debiterar vi extra för att skjuta fram leveransen. Totala priset framgår av offerten som du får av oss. Vi tar ej betalt för lagerhållningen om lagerhållningen är kortare tid än en månad.

Om vi inte kan levererar samma dag eller dagen efter att vi hämtat och att vi måste skjuta fram leveransen debiteras du inte för att vi skjuter fram leveransen.

Ersättning vid skada

Ersättning om varan eller godset försvinner eller förstörs i sin helhet

Transportsnavarsförsäkring

Vi har en transportansvarsförsäkring vilket innebär att om möbler eller gods som vi fraktar försvinner eller förstörs i sin helhet under transport så ersätter vi varans eller godsets bruttovikt med 150 kr/kg. Om varans eller godsets värde skulle understiga detta ersättningsbelopp ersätter vi varans eller godsets värde. 

Ersättning om varan eller godset skadas under transport

Vi ersätter skador på varan eller godset om vi har orsakat skadan under transporten. Den ersättning som vi ger är möbeln eller föremålets värdenedsättning som orsakats av skadan.

Bedömning av möbeln eller föremålets värde

Värdet av möbeln eller föremålet baseras på möbeln eller föremålets nuvarande tillstånd. Det betyder att om du fraktar en begagnad möbel eller föremål så baseras värdet av möbeln eller föremålet som begagnad. Tänk på att värdet av begagnade möbler oftast har ett ringa värde. Värdet av möbeln eller föremålet baseras ej på möbeln eller föremålets värde som nytt.

Bedömning av möbeln eller föremålets värdenedsättning

Värdenedsättningen baseras på hur stor del av möbeln eller föremålets värde som nedsatts på grund av skadan. Om du till exempel fraktar en begagnad soffa till ett begagnat värde av 500 kr och en fläck har uppstått under frakten som anses sänka värdet med 20% så ersätter vi 20% av 500 kr det vill säga 100 kr. 

Ersättningen baseras inte på vad det skulle kosta att reparera möbeln eller föremålet till det skick det var ursprungligen. Detta då reparationskostnaden i många fall överstiger värdenedsättningen och till och med möbeln eller föremålets hela värde.

Föremål som ej ersätts vid skada

Vi ersätter ej:

  • Matvaror och dryck eller annat förtärbart som förstörts under frakten
  • Föremål som ligger i kartonger eller säckar som kunden själv har packat

Ej medgivet RUT-avdrag från Skatteverket

Om RUT-avdrag ej skulle medges från Skatteverket förbehåller vi oss rätten att kräva in den del av kostnaden som utgör skattereduktionen det vill säga RUT-avdraget. För att RUT-avdra ska kunna medges måste följande kriterier uppfyllas:

  • Du får endast RUT-avdrag för flytt av dina egna möbler. Det betyder att RUT-avdrag ej medges om du hämtar eller köper möbler eller föremål från en annan privatperson eller från ett företag och använder oss att utföra tjänsten. RUT-avdrag medges för flytt av möbler inom ditt hem, mellan dina boenden, när du byter boende det vill säga flyttar, flyttar dina möbler till ett förråd och flyttar dina möbler från ett förråd.
  • Du måste ha en redovisad inkomst i Sverige det innevarande året som RUT-avdraget ansöks.
  • Du måste ha ett svenskt personnummer.

Varje person har en pott på 75 000 kr per år och person att använda till RUT- och ROT-avdrag. ROT-avdrag kan maximalt uppgå till 50 000 kr per år och person. De resterande 25 000 kronorna kan endast användas för RUT-avdrag.