Våra villkor

Vad ingår i vår tjänst?

Ingår i vår tjänst

I vår tjänst ingår att vi lastar, emballerar, transporterar och lastar av. Vi är alltid två man som både hämtar och lämnar så i vår tjänst ingår bärhjälp. Den bärhjälp som ingår är enligt den offertförfrågan som du själv angett vilket betyder att om du till exempel angett att en möbel eller ett föremål ska hämtas från bottenvåning så ingår att vi hämtar möbeln eller föremålet från bottenvåning. I detta exempel ingår ej att vi hämtar där möbeln eller föremålet måste bäras i trappor eller köras i hiss för att komma till markplan. Du måste ange bärförhållanden vid offertförfrågan för att bärhjälp ska ingå det vill säga om du vill att vi bär möbeln eller föremålet till exempel fem trappor så måste du ange vid offertförfrågan att möbeln eller föremålet finns på fem våningar för att bärhjälp ska ingå. Om förutsättningarna med avseende på antal trappor, hiss eller bottenvåning ej överensstämmer med offertförfrågan debiteras en extra kostnad. 

Emballering ingår och vi använder flyttfiltar eller plast för möbler eller andra föremål. Vi använder plast för att emballera möbler och föremål som är klädda med tyg. 

Vid längre transporter där vi måste mellanlagra möbler eller föremål för senare leverans ingår mellanlagring utan kostnad.

Ingår inte i vår tjänst

Packning av mindre föremål. Små föremål som får plats i kartonger eller säckar måste packas i något av dessa. Packning av mindre föremål som antingen får plats i en flyttkartong eller en flyttsäck ingår ej. Om vi måste packa mindre föremål som får plats i flyttkartong eller flyttsäck så debiteras en extra kostnad för detta. Kostnaden som debiteras är vår löpande timdebitering och kostnad för flyttmaterial som flyttkartonger och flyttsäckar. 

Avbokningar av transporter och flyttar

Transporter inom Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 3 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 50% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Transporter där antingen upphämtning eller avlämning är utanför Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 7 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 50% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Bohagsflyttar oavsett plats som avbokas 7 arbetsdagar eller färre debiteras med 50%. Om flytten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Avbokningar av transporter eller flyttar måste ske via e-post. Om du gör en avbokning via telefon skickar vi ut ett avbokningsmail till dig som du sedan svarar på för att bekräfta avbokningen. 

Transporter och flyttar som avbokas samma dag som den ska utföra debiteras med 100% av det överenskomna priset.

Villkor för boka direkt on-line

Om du eller någon annan inte är på plats där möblerna ska hämtas kommer vi inte att utföra flytten eller transporten. Du kommer inte att få tillbaka dina pengar. Om du eller någon annan inte är på plats där möblerna ska lämnas kommer vi antingen lasta av möblerna på en plats som du anger och med ditt godkännande eller inte lämna av möblerna. Du kommer då att få betala för en ny utkörning av möblerna. 

Uppgifter som lämnas vid offertförfrågan

Offerten som vi ger baseras på de uppgifter som du anger. Om uppgifterna angående transporten som du angett avviker signifikant mot de verkliga uppgifterna så sker något av följande:

 • Vi korrigerar prisuppgiften efter de nya förutsättningarna och utför transporten ändå under förutsättning att vi har tid och plats på flaket.
 • Om vi inte har plats och/eller tid så utför vi transportuppdraget enligt de uppgifter som offerten avser. 
 • Om transportuppdraget är för omfattande och avviker ansenligt mot de uppgifter som offerten avser så förbehåller vi oss rätten att inte utföra transportuppdraget. Du kommer också att bli debiterad för våra kostnader.

För 10% avvikelse från den ursprungliga offerten gör vi ingen priskorrigering. 

Exempel på transportuppdrag där uppgifterna avviker signifikant:

 • Pianoflytt där uppgiften som var angiven i offerten är att pianot ska bäras ned en entrétrappa  men att den verkliga uppgiften är att pianot måste bäras ned 1 och 1/2 trappa. 
 • Transport av soffa där uppgiften som var angiven i offerten var att soffan är en rak 2/3-sitssoffa men att den verkliga uppgiften är att soffan är en u-soffa. 

Exempel på transportuppdrag där uppgifterna avviker ansenligt:

 • Pianoflytt där uppgiften som var angiven i offerten är att pianot ska bäras ned en entrétrappa men att den verkliga uppgiften är att pianot måste bäras ned 1 våning från övervåningen i en villa eller radhus.

Tidsbokningar

Transporter och flyttar inom Stockholm eller Uppsala

Vi meddelar dagen innan via e-post vilka tider vi kommer att hämta och lämna. Tiderna anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Transporter och flyttar utanför Stockholm eller Uppsala eller att antingen avlämning eller hämtning sker utanför Stockholm eller Uppsala

Vi meddelar dagen innan vilka dagar och tider som vi kommer att hämta och lämna. Tiderna anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Flytt och transport för magasinering

Vi meddelar dagen innan via e-post vilken tid vi kommer att hämta. Tiden anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Bortforsling

Vi meddelar dagen innan via e-post vilken tid vi kommer att hämta. Tiden anges som ett tidsintervall på 2h. Du behöver alltså inte vara tillgänglig hela dagen för att vi ska kunna hämta och lämna.

Om vi inte lyckas hålla tidsintervallen för hämtning och avlämning är detta inte grund för reducerat pris eller att du har möjlighet att avboka transporten eller flytten.

Dag- och tidsbokningar

Dag- och tidsbokning för transporter av enstaka möbler inom Sverige

För längre transporter av enstaka möbler måste du som kund kunna vara flexibel med både dag och tid för alla hämtningar och avlämningar som sker utanför Stockholm och Uppsala. Detta då vår tjänst för flytt av enstaka möbler baseras på samtransport och för att detta ska kunna vara möjligt måste du kunna vara flexibel med dag och tid. Samtransport innebär att vi kan hålla lägre priser.

Dag- och tidsbokning för flytt av bohag inom Sverige

För flytt av hela bohag som ska transporteras en längre sträcka som till exempel mellan Stockholm och Göteborg eller mellan Stockholm och Malmö kan vi boka ett specifikt datum om totala möblemanget är 12 kubikmeter eller mer. Vi kan däremot oftast inte boka en specifik tid för hämtning eller avlämning utanför Stockholm eller Uppsala.

Dag- och tidsbokning för flytt av enstaka möbler inom Stockholm eller Uppsala

Vi kan boka en specifik dag för flytt av enstaka möbler som ska utföras inom Stockholm eller Uppsala eller mellan dessa orter. Det går däremot inte att boka en specifik tid. Vi anger dock alltid tiden dagen innan som ett tidsintervall på 1,5 – 2h som vi håller till 90% av alla transporter. Vi ringer också i förväg när vi är på väg mot destinationen. Du behöver alltså inte vänta på oss en hel dag.

Dag- och tidsbokning för bohagsflyttar inom Stockholm och Uppsala

För bohagsflyttar inom Stockholm eller Uppsala kan vi boka både en specifik dag och en specifik tid.

Framskjutning av leverans

Det är möjligt att skjuta fram leveransen till ett senare tillfälle men eftersom vi då måste lasta av, lagerhålla och sedan lasta på igen så debiterar vi extra för att skjuta fram leveransen. Totala priset framgår av offerten som du får av oss. Vi tar ej betalt för lagerhållningen om lagerhållningen är kortare tid än en månad.

Om vi inte kan levererar samma dag eller dagen efter att vi hämtat och att vi måste skjuta fram leveransen debiteras du inte för att vi skjuter fram leveransen.

Ersättning vid skada

Ersättning om varan eller godset försvinner eller förstörs i sin helhet

Transportsnavarsförsäkring

Vi har en transportansvarsförsäkring vilket innebär att om möbler eller gods som vi fraktar försvinner eller förstörs i sin helhet under transport så ersätter vi varans eller godsets bruttovikt med 150 kr/kg. Om varans eller godsets värde skulle understiga detta ersättningsbelopp ersätter vi varans eller godsets värde. 

Ersättning om varan eller godset skadas under transport

Vi ersätter skador på varan eller godset om vi har orsakat skadan under transporten. Den ersättning som vi ger är möbeln eller föremålets värdenedsättning som orsakats av skadan.

Bedömning av möbeln eller föremålets värde

Värdet av möbeln eller föremålet baseras på möbeln eller föremålets nuvarande tillstånd. Det betyder att om du fraktar en begagnad möbel eller föremål så baseras värdet av möbeln eller föremålet som begagnad. Tänk på att värdet av begagnade möbler oftast har ett ringa värde. Värdet av möbeln eller föremålet baseras ej på möbeln eller föremålets värde som nytt.

Bedömning av möbeln eller föremålets värdenedsättning

Värdenedsättningen baseras på hur stor del av möbeln eller föremålets värde som nedsatts på grund av skadan. Om du till exempel fraktar en begagnad soffa till ett begagnat värde av 500 kr och en fläck har uppstått under frakten som anses sänka värdet med 20% så ersätter vi 20% av 500 kr det vill säga 100 kr. 

Ersättningen baseras inte på vad det skulle kosta att reparera möbeln eller föremålet till det skick det var ursprungligen. Detta då reparationskostnaden i många fall överstiger värdenedsättningen och till och med möbeln eller föremålets hela värde.

Föremål som ej ersätts vid skada

Vi ersätter ej:

 • Matvaror och dryck eller annat förtärbart som förstörts under frakten
 • Föremål som ligger i kartonger eller säckar som kunden själv har packat

Villkor magasinering av möbler

Följande villkor gäller för magasinering av möbler och andra föremål:

 • Vid magasinering av möbler faktureras du för magasineringen var tredje månad i efterhand.
 • Magasineringen är utan bindningstid och du kan avbryta magasineringen när du vill.
 • Offerten för transporten till oss avser transport enkel väg det vill säga returfrakten av möblerna eller det som ska magasineras ingår inte.
 • Du har inte möjlighet att få tillgång till möblerna under den tid som de magasineras. 
 • Du har inte möjlighet att själv hämta ut möblerna från vårt magasin. Alla transporter till och från vårt magasin sker av oss. 
 • Du har inte möjlighet att anlita ett annat företag för att hämta ut möblerna. 

Flytt av tyngre möbler, skrymmande föremål och förutsättningar för trappor

Villkor tyngre föremål

Möblerna som du anger i offerten får inte väga mer än 50 kg/kubikmeter. Detta kvalificerar alla vanliga möbler förutom pianon, flyglar, kassaskåp, värdeskåp, vapenskåp och bords- och bänkskivor av stenmaterial. För transport av tyngre föremål än 50 kg/kubikmeter tillkommer en tungtransportskostnad. Vi har också ett separat offertformulär för flytt av pianon och flyglar. 

Villkor skrymmande föremål

Föremål där två mått av tre överskrider 150 cm och 200 cm anses som skrymmande. 

Villkor för trappor

Om möbler eller föremål ska bäras i trappor måste trapporna vara breda, rymliga och stabila. Trappor som är för branta, för smala eller för svängda för att anses vara normala trappor kommer vi antingen debitera en extra kostnad för att bära upp eller ned möbler i eller att vi avstår helt från att bära upp eller ned möbler i. Trappor som vi kan debitera extra för eller helt avstå från att bära upp eller ned möbler i är till exempel trappor inomhus i villor, radhus eller etagelägenheter, brandtrappor med mera. Trappor som är dåligt konstruerade, instabila eller är trasiga där vi riskerar att skada oss är trappor som vi också kan bedöma att vi ej kommer att bära upp eller ned möbler i.

Om möbler eller föremål som ska flyttas eller transporteras inte uppfyller våra ovan angivna villkor angående tyngre föremål, skrymmande föremål eller villkor för trappor sker något av följande:

 • Vi korrigerar priset efter de nya förutsättningarna och utför transporten ändå under förutsättning att vi har tid, möjlighet och plats på flaket.
 • Om vi inte har möjlighet, plats och/eller tid förbehåller vi oss rätten att avstå från uppdraget. Vi kommer att debitera för vår tid.

Packning av möbler

Villkor för packning av möbler:

 • Vi ansvarar ej för föremål som du själv packar i kartonger. 
 • Föremål som vi packar i kartonger ansvarar vi för under transport. 
 • Mindre föremål som får plats i kartong måste packas i kartong eller på något sätt fästas vid en större möbel eller föremål som ska skickas med samma transport. Vi ansvarar ej för lösa och mindre föremål som får plats i kartong. 
 • Tv-skärmar, datorskärmar och andra typer av skärmar måste vara packade i originalkartong för att vi ska kunna ansvara för dem under flytten och transporten. Vi kan emballera och skydda skärmarna med flyttfiltar för att minimera skaderisken men då skärmar är svåra att lasta och packa och är dessutom extremt ömtåliga är vi ej ansvariga för dessa om de inte är packade i originalkartong. 

Ej medgivet RUT-avdrag från Skatteverket

Om RUT-avdrag ej skulle medges från Skatteverket förbehåller vi oss rätten att kräva in den del av kostnaden som utgör skattereduktionen det vill säga RUT-avdraget. För att RUT-avdra ska kunna medges måste följande kriterier uppfyllas:

 • Du får endast RUT-avdrag för flytt av dina egna möbler. Det betyder att RUT-avdrag ej medges om du hämtar eller köper möbler eller föremål från en annan privatperson eller från ett företag och använder oss att utföra tjänsten. RUT-avdrag medges för flytt av möbler inom ditt hem, mellan dina boenden, när du byter boende det vill säga flyttar, flyttar dina möbler till ett förråd och flyttar dina möbler från ett förråd.
 • Du måste ha en redovisad inkomst i Sverige det innevarande året som RUT-avdraget ansöks.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer.

Varje person har en pott på 75 000 kr per år och person att använda till RUT- och ROT-avdrag. ROT-avdrag kan maximalt uppgå till 50 000 kr per år och person. De resterande 25 000 kronorna kan endast användas för RUT-avdrag.