Våra villkor

Vad ingår i vår tjänst?

Ingår i vår tjänst

I vår tjänst ingår att vi lastar, emballerar, transporterar och lastar av. Vi är alltid två man som både hämtar och lämnar så i vår tjänst ingår bärhjälp. Den bärhjälp som ingår är enligt den offertförfrågan som du själv angett vilket betyder att om du till exempel angett att en möbel eller ett föremål ska hämtas från bottenvåning så ingår att vi hämtar möbeln eller föremålet från bottenvåning. I detta exempel ingår ej att vi hämtar där möbeln eller föremålet måste bäras i trappor eller köras i hiss för att komma till markplan. Du måste ange bärförhållanden vid offertförfrågan för att bärhjälp ska ingå det vill säga om du vill att vi bär möbeln eller föremålet till exempel fem trappor så måste du ange vid offertförfrågan att möbeln eller föremålet finns på fem våningar för att bärhjälp ska ingå. Om förutsättningarna med avseende på antal trappor, hiss eller bottenvåning ej överensstämmer med offertförfrågan debiteras en extra kostnad. 

Emballering ingår och vi använder flyttfiltar eller plast för möbler eller andra föremål. Vi använder plast för att emballera möbler och föremål som är klädda med tyg. 

Vid längre transporter där vi måste mellanlagra möbler eller föremål för senare leverans ingår mellanlagring utan kostnad.

Ingår inte i vår tjänst

Packning av mindre föremål. Små föremål som får plats i kartonger eller säckar måste packas i något av dessa. Packning av mindre föremål som antingen får plats i en flyttkartong eller en flyttsäck ingår ej. Om vi måste packa mindre föremål som får plats i flyttkartong eller flyttsäck så debiteras en extra kostnad för detta. Kostnaden som debiteras är vår löpande timdebitering och kostnad för flyttmaterial som flyttkartonger och flyttsäckar. 

Ersätttning vid skada

Vi ersätter skador som uppstått under transporten. Den ersättning som vi ger är möbeln eller föremålets värdenedsättning som orsakats av skadan.

Bedömning av möbeln eller föremålets värde

Värdet av möbeln eller föremålet baseras på möbeln eller föremålets nuvarande tillstånd. Det betyder att om du fraktar en begagnad möbel eller föremål så baseras värdet av möbeln eller föremålet som begagnad. Tänk på att värdet av begagnade möbler oftast har ett ringa värde. Värdet av möbeln eller föremålet baseras ej på möbeln eller föremålets värde som nytt.

Bedömning av möbeln eller föremålets värdenedsättning

Värdenedsättningen baseras på hur stor del av möbeln eller föremålets värde som nedsatts på grund av skadan. Om du till exempel fraktar en begagnad soffa till ett begagnat värde av 500 kr och en fläck har uppstått under frakten som anses sänka värdet med 20% så ersätter vi 20% av 500 kr det vill säga 100 kr. 

Ersättningen baseras inte på vad det skulle kosta att reparera möbeln eller föremålet till det skick det var ursprungligen. Detta då reparationskostnaden i många fall överstiger värdenedsättningen och till och med möbeln eller föremålets hela värde.

Föremål som ej ersätts vid skada

Vi ersätter ej:

  • Matvaror och dryck eller annat förtärbart som förstörts under frakten
  • Föremål som ligger i kartonger eller säckar som kunden själv har packat

Avbokningar av transporter och flyttar

Transporter inom Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 3 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 100% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Transporter där antingen upphämtning eller avlämning är utanför Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 7 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 100% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Bohagsflyttar oavsett plats som avbokas 7 arbetsdagar eller färre debiteras med 100%. Om flytten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Bokning av tider

Vi meddelar dagen innan och ibland tidigare vilken tid vi ankommer till upphämtningsadressen det bokade datumet. Vi anger ett tidsintervall på två timmar.  Om vi inte lyckas hålla tidsintervallet är detta inte grund för reducerat pris. 

Ej medgivet RUT-avdrag från Skatteverket

Om RUT-avdrag ej skulle medges från Skatteverket förbehåller vi oss rätten att kräva in den del av kostnaden som utgör skattereduktionen det vill säga RUT-avdraget. För att RUT-avdra ska kunna medges måste följande kriterier uppfyllas:

  • Du får endast RUT-avdrag för flytt av dina egna möbler. Det betyder att RUT-avdrag ej medges om du hämtar eller köper möbler eller föremål från en annan privatperson eller från ett företag och använder oss att utföra tjänsten. RUT-avdrag medges för flytt av möbler inom ditt hem, mellan dina boenden, när du byter boende det vill säga flyttar, flyttar dina möbler till ett förråd och flyttar dina möbler från ett förråd.
  • Du måste ha en redovisad inkomst i Sverige det innevarande året som RUT-avdraget ansöks.
  • Du måste ha ett svenskt personnummer.

Varje person har en pott på 75 000 kr per år och person att använda till RUT- och ROT-avdrag. ROT-avdrag kan maximalt uppgå till 50 000 kr per år och person. De resterande 25 000 kronorna kan endast användas för RUT-avdrag.