Få pris direkt för flytt av kassaskåp inom hela Sverige

Formuläret ger en prisindikation för flytt av kassaskåp, värdeskåp, dokumentskåp, vapenskåp och andra tunga skåp inom hela Sverige. Vissa orter inom Sverige kör vi inte till eller väldigt sällan så vi reserverar oss för att priskalkylatorn inte är tillämpar för avlägsna orter.

RUT-avdrag medges för flytt av ditt eget kassaskåp om du byter bostad eller om du flyttar skåpet mellan dina egna bostäder som till exempel från ditt permanenta boende till ditt fritidsboende. RUT-avdrag medges också för att flytta ett kassaskåp inom ditt boende. RUT-avdrag medges inte för flytt av ett kassaskåp som du till exempel köper från en privatperson eller från ett företag. Det är endast privatpersoner som kan få RUT-avdrag. Kontakta oss om du har frågor angående RUT-avdrag eller läs mer här om RUT-avdrag.

SEK
SEK

Grunduppgifter

Extra kostnad baserat på avstånd och storlek

Extra kostnad baserat på trappor