Få hjälp med transport av en enstaka möbel inom Sverige

Behöver du hjälp med transport av en möbel? Vi hjälper dig att frakta en enstaka möbel inom hela Sverige. 

Kan du vara helt flexibel med dag och tid och boka och betala transporten direkt? I så fall kan du få rabatt.

Behöver du hjälp med transport av en möbel inom Sverige?

Vi utför regelbundna transporter av möbler och bohag inom hela Sverige där vi varje vecka kör mellan större orter som till exempel Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Om du till exempel behöver hjälp att frakta en soffa mellan Göteborg och Stockholm där du också behöver bärhjälp på både upphämtnings- av leveransadressen är vi ett perfekt alternativ för dig. Vi både hämtar och levererar möbeln som du vill skicka med två man och vi skyddar din möbel med emballage som flyttfiltar och plastfilm. Formuläret ovan är tänkt för dig som behöver hjälp med transport av endast en enstaka möbel men vi kan självklart också hjälpa dig att flytta flera enstaka möbler och vi flyttar också hela bohag inom hela Sverige

Ungefärliga upphämtnings- och leveranstider för transport av enstaka möbel inom Sverige

I tabellen nedan kan du se ungefärliga ledtider för att frakta en enstaka möbel inom Sverige. Observera att tiderna är ungefärliga. Vi utgår från Uppsala så att hämta en möbel för frakt ut till landet kan göras inom tre arbetsdagar i Stockholm och Uppsala. En möbel som hämtats ute i landet och som ska levereras till Stockholm eller Uppsala levereras antingen samma dag som den hämtas eller 1-2 arbetsdagar efter att den hämtats.  

Flytt från Flytt till tid till upphämtning Tid till leverans efter hämtning
Stockholm Göteborg 1-3 dagar 1-7 dagar
Göteborg Stockholm 1-7 dagar 1-3 dagar
Stockholm Malmö 1-3 dagar 1-7 dagar
Malmö Stockholm 1-7 dagar 1-3 dagar
Stockholm Jönköping 1-3 dagar 1-7 dagar
Jönköping Stockholm 1-7 dagar 1-3 dagar
Stockholm Umeå 1-3 dagar 1-14 dagar
Umeå Stockholm 1-14 dagar 1-3 dagar

Inom vilka orter i Sverige har vi transporter och hur ofta?

Om du väljer att boka och betala direkt och få 15% rabatt från ordinarie pris innebär det att du som kund måste vara flexibel med dag och tid. Efter att du betalat för transporten av möbeln kommer du att bli kontaktad av oss när vi kommer att hämta och lämna möbeln. Kontakten sker via e-post och vi kontaktar dig senast dagen innan som hämtning och avlämning kommer att ske. Tiderna som vi hämtar och lämnar möbeln anges som tidsintervall på 2 timmar. Detta tidsintervall håller vi i 90% av alla transporter men det finns ingen garanti att vi håller detta tidsintervall och om vi inte håller tidsintervallet är det heller inte en anledning att kunna boka om transporten eller få reducerat pris. 

Samma villkor som för att flytta en möbel inom Sverige gäller också för flytt av möbler inom Uppsala och Stockholm det vill säga för att du ska kunna få 15% rabatt måste du boka och betala i förväg och också kunna vara flexibel med dag och tid. Vi kommer att kontakta dig via e-post dagen innan som transporten kommer att ske och ange tider för hämtning och avlämning. Tiderna anges som tidsintervall på två timmar som vi i 90% av alla transporter håller. Om vi inte håller tidsintervallet är detta inte en anledning att få reducerat pris eller att få transporten ombokad. 

Transport och flytt inom Sverige - Svartbäckens Transport

RUT-avdrag för att få hjälp med transport av en möbel?

Om du anlitar oss för att frakta en möbel där möbeln tillhör ditt bohag och att du fraktar möbeln till något av följande alternativ:

  • Fritidsboende eller annat boende som du har
  • Ditt permanenta boende (till exempel som du fraktar möbeln från ditt fritidsboende eller från ett förråd)
  • Förråd där möbeln ska magasineras

kan du använda RUT-avdrag för denna tjänst. Du måste också uppfylla grundkravet om att ha fyllt 18 år, ha svenskt personnummer och ha en redovisad inkomst under det innevarande året.

Du kan inte använda RUT-avdrag om du anlitar oss för att frakta en möbel som du köpt eller fått gratis från någon annan privatperson eller företag.

Läs mer om RUT-avdrag.

Vi är försäkrade med transportansvarsförsäkring
Vi har lång erfarenhet och vi gör vårt yttersta för att utföra alla transporter så säkert som möjligt men en olycka kan ändå alltid ske. Om olyckan mot förmodan skulle hända är alla våra transporter försäkrade hos If Skadeförsäkringar med transportansvarsförsäkring.

Läs mer om vår försäkring och villkor.