Skåpets vikt och mått

Adresser och trappor

RUT-avdrag för flytta av kassaskåp?

RUT-avdrag medges för flytt av ditt eget kassaskåp om du byter bostad eller om du flyttar skåpet mellan dina egna bostäder som till exempel från ditt permanenta boende till ditt fritidsboende. RUT-avdrag medges också för att flytta ett kassaskåp inom ditt boende. RUT-avdrag medges inte för flytt av ett kassaskåp som du till exempel köper från en privatperson eller från ett företag. Det är endast privatpersoner som kan få RUT-avdrag. Kontakta oss om du har frågor angående RUT-avdrag eller läs mer här om RUT-avdrag.

Vi hanterar dina personuppgifter med diskretion.

Datum och tid

Kontaktuppgifter