I priset ingår att vi emballerar och skyddar dina möbler. Vi har flyttfiltar, kartonger och plastfilm med oss för att kunna skydda dina möbler under transporten. Vid transport av enstaka möbel som är av tyg ingår att vi plastar in möbeln. En möbel som är av hårt material som till exempel trä skyddas med flyttfiltar. 

Ja, vi är alltid två man som både hämtar och lämnar möbeln så i priset ingår alltid bärhjälp. Fyll i korrekta förutsättningar på respektive adress med avseende på trappor, hiss eller markplan så att priset blir rätt.

Ange adress från och till och trappor

RUT-avdrag

RUT-avdrag medges för att transportera dina egna möbler eller föremål som ingår i ditt bohag. RUT-avdrag medges inte om du till exempel beställer transport för att hämta möbler från en privatperson eller företag.

Vi hanterar dina personuppgifter med diskretion.

Datum och tid

Observera att detta endast är önskemål om datum. Vi kan inte ge någon garanti att vi kan hämta och lämna de datum som du önskar.

Kontaktuppgifter

SEK
SEK

Avståndsuträkning

beräkning extra kostnad volym

beräkning extra kostnad trappor