Detta formulär lämpar sig för flytt och magasinering av helt bohag. Klicka på länken om du vill magasinera möbler.

Storlek på boendet som ska hämtas för magasinering och trappor

Upphämtningsadress

Vi svarar på några av de vanligaste frågorna angående flytt och magasinering

Du har inte tillgång till dina möbler när du väljer att magasinera dina möbler hos oss. Vi gör alla transporter till och från vårt lager där dina möbler magasineras. Detta gör att vi kan erbjuda låga priser för magasinering av möbler.

Att magasinera möbler hos oss kostar 120 kr / kubikmeter och månad. I den offert du får från oss gör vi en uppskattning av möblernas totala volym där du sedan får ett pris för flytten och magasineringen. Tänk på att flytten tillbaka till dig tillkommer när du vill ha tillbaka möblerna. 

Att magasinera möbler hos oss sker helt utan bindningstid där du när som helst kan avbryta magasineringen. Tänk bara på att flytten av möblerna tillbaka till dig tillkommer. 

Datum och tid

Vi svarar på några av de vanligast frågorna angående dag- och tidsbokningar för flytt och magasinering av möbler

För flytt och magasinering av ett helt bohag går det att boka både dag och tid om bohaget är i Stockholm eller Uppsala. Om bohaget ligger utanför Mälardalen går det inte att boka tid men vi kan eventuellt boka dag beroende på var i Sverige som bohaget finns. 

RUT-avdrag

Vi hanterar dina personuppgifter med diskretion.

Vi svarar på några vanliga frågor angående RUT-avdrag för flytt och magasinering

RUT-avdrag medges för flytt av dina möbler till ett förråd för förvaring. RUT-avdrag medges för både kostnaden för flytt till och från förrådet. RUT-avdraget är 50% på arbetskostnaden vilket är merparten av den totala kostnaden. För materialkostnaden (drivmedel, kostnad för lastbil osv) medges ej RUT-avdrag.

RUT-avdrag för flytt och magasinering är 50% på arbetskostnaden vilket är merparten av den totala kostnaden. För materialkostnaden (drivmedel, kostnad för lastbil osv) medges ej RUT-avdrag.

För magasineringskostnaden medges ej RUT-avdrag. 

Kontaktuppgifter