RUT-avdrag medges för bortforsling av möbler om möblerna skänks till en försäljningsverksamhet där möblerna kan återanvändas. Du måste själv kontakta försäljningsverksamheten och säkerställa att de tar emot möblerna. RUT-avdrag för transport till en försäljningsverksamhet uppgår till 25% av totala transportkostnaden.

SEK

Avståndsuträkning

beräkning extra kostnad volym

beräkning extra kostnad trappor