Detta formulär lämpar sig för flytt och magasinering av enstaka möbler. Klicka här om du vill få offert för flytt och magasinering för lägenhet, villa, radhus eller förråd.

Ange typ och antal möbler och föremål som du vill ha flyttat för magasinering

Klicka i rutan för att öppna varje möbelkategori

Vi svarar på några av de vanligaste frågorna angående flytt och magasinering av möbler

Med magasinering av möbler menas att du förvarar dina möbler i ett magasin det vill säga att möblerna förvaras i ett lager. 

Magasinering refererar till processen att lagra och bevara föremål, varor eller material på ett säkert sätt under en viss tidsperiod. Det kan handla om att temporärt lagra saker som inte används regelbundet, såsom möbler eller säsongsbetonade föremål, eller att förvara varor för företag, t.ex. för att hantera överskottslager. Magasinering kan erbjudas av specialiserade företag eller självständigt genom att hyra en förvaringslokal. Det är ett sätt att frigöra utrymme i hemmet eller på arbetsplatsen samtidigt som man tryggt bevarar sina ägodelar.

Magasinering av möbler beror på hur mycket möbler du vill magasinera och vi utgår från möblernas totala volym för att räkna ut priset för magasineringen. Hos oss kostar magasinering av möbler 120 kr inklusive moms/kubikmeter och månad. 

All magasinering hos oss sker helt utan bindningstid och du kan när som helst säga upp magasineringen. Vi försöker då så snart som möjligt efter att du vill avbryta magasineringen att organisera en flytt av dina möbler tillbaka till den adress du vill ha möblerna levererade. 

Alla transporter av möbler till och från vårt lager där dina möbler magasineras utförs av oss. Om du får en offert av oss för flytt och magasinering av möbler så är det för flyttkostnaden för enkel väg det vill säga när du vill ha möblerna flyttade tillbaka till dig igen tillkommer ytterligare en flyttkostnad. Flyttkostnaden för att flytta möblerna tillbaka till dig igen kan skilja sig från den offert du fick för att flytta möblerna till vårt lager om du vill ha möblerna flyttade tillbaka till en annan adress än där möblerna hämtades. 

Den flytthjälp som ingår i vår offert är bärande, lastande och transporterande det vill säga vanlig flytthjälp. Det ingår självklart också att vi skyddar dina möbler med flyttfilt eller plastfilm beroende på typ av möbel och omfattning av möblerna som ska hämtas. Packhjälp ingår inte i offerten men vi kan erbjuda packhjälp utöver offerten för flytten av möblerna. 

I den offert du får av oss kommer vi att specificera kostnaden för flytten med och utan RUT-avdrag och magasineringskostnaden av möblerna per månad. 

Vi vi har transportansvarsförsäkring för flytt och transport av möblerna och möblerna är försäkrade för brand, skadegörelse, inbrott och vattenskador i vårt lager.

Ange adress från och till och trappor

Datum och tid

Dag- och tidsbokning för magasinering av möbler. Hur går det till och vilka är villkoren?

Vi kan boka en specifik dag för flytt och magasinering av enstaka möbler som ska utföras i Stockholm eller Uppsala eller i närheten av dessa orter. Det går däremot inte att boka en specifik tid. Vi anger dock alltid tiden dagen innan som ett tidsintervall på 1,5 – 2h som vi håller till 90% av alla transporter. Vi ringer också i förväg när vi är på väg mot destinationen. Du behöver alltså inte vänta på oss en hel dag. 

Vi kan boka en specifik dag och tid för magasinering av hela bohag och för större flyttar som ska ske inom Stockholm eller Uppsala. 

RUT-avdrag

Vi svarar på några av de vanligaste frågorna angående RUT-avdrag för flytt och magasinering

För flyttkostnaden till och från ett förråd eller lager där möblerna magasineras medges RUT-avdrag. Denna kostnad räknas som en hushållsnära tjänst och är därför RUT-avdragbart. Det innebär att arbetskostnaden av flyttkostnaden är avdragbart med 50%. 10% av flyttkostnaden är materialkostnad dit kostnaden för lastbil och drivmedel räknas. För denna kostnad medges inte RUT-avdrag.

För magasineringskostnaden av möblerna medges inte RUT-avdrag.

Kontaktuppgifter