Skåpets vikt och mått

Adresser och trappor

RUT-avdrag för bortforsling av kassaskåp?

RUT-avdrag medges för bortforsling av kassaskåp om skåpet transporteras till en försäljningsverksamhet där det kan återanvändas. Du måste själv kontakta försäljningsverksamheten och säkerställa att de tar emot skåpet. RUT-avdrag för transport till en försäljningsverksamhet är 25% av totala transportkostnaden. RUT-avdrag medges endast för privatpersoner och inte för företag. 

Vi hanterar dina personuppgifter med diskretion.

Datum och tid

Kontaktuppgifter