Typ av instrument som du vill ha bortforslat

Pianoflytt - hur du mäter höjden av ett piano - Svartbäckens Transport
Pianoflytt – hur du mäter höjden av ett piano – Svartbäckens Transport
Flygelflytt - hur du mäter längden av en flygel - Svartbäckens Transport
Flygelflytt – hur du mäter längden av en flygel – Svartbäckens Transport

Adress och trappor

Datum och tid

RUT-avdrag

RUT-avdrag medges för bortforsling av pianon, flyglar och tafflar om instrumentet transporteras till en försäljningsverksamhet där instrumentet kan återanvändas. Du måste själv kontakta försäljningsverksamheten och säkerställa att de tar emot instrumentet. RUT-avdrag för transport till en försäljningsverksamhet uppgår till 25% av totala transportkostnaden. RUT-avdrag medges endast för privatpersoner och inte för företag.

Vi hanterar dina personuppgifter med diskretion.

Kontaktuppgifter