Hur många möbler behöver du hjälp att montera och vilka typer av möbler?

Ange adress

Datum och tid

RUT-avdrag

RUT-avdrag för montering av möbler kan endast ges till privatpersoner. Företag, organisationer och föreningar kan inte få RUT-avdrag. 

Vi hanterar dina personuppgifter med diskretion.

Montering av möbler i ditt hem räknas som en hushållsnära tjänst för vilket RUT-avdrag medges. RUT-avdrag ges också för att möblera och demontera möbler och lösöre i ditt hem. För att flytta möbler eller ditt bohag medges självklart också RUT-avdrag. 

Endast privatpersoner kan få RUT-avdrag för montering av möbler. Du måste också ha fyllt 18 år, ha ett svenskt personnummer och ha en redovisad inkomst under det år som ansöka om RUT-avdraget görs det vill säga under samma år som tjänsten utförs måste du också ha en redovisad inkomst. Företag kan inte får RUT-avdrag.

RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden och arbetskostnaden utgör merparten av den totala kostnaden. Den kostnad som inte är RUT-avdragbart är kostnad för transportfordon som vår personal använder för att ta sig till adressen där möblerna ska monteras. 

Vi drar av RUT-avdraget direkt från priset. Vi måste dock alltid ha ditt personnummer för att vi ska kunna ansöka om RUT-avdrag från Skatteverket. 

Kontaktuppgifter