RUT-avdrag medges för bortforsling av pianon, flyglar och tafflar om instrumentet transporteras till en försäljningsverksamhet där instrumentet kan återanvändas. Du måste själv kontakta försäljningsverksamheten och säkerställa att de tar emot instrumentet. RUT-avdrag för transport till en försäljningsverksamhet uppgår till 25% av totala transportkostnaden. RUT-avdrag medges endast för privatpersoner och inte för företag.

SEK

Grunduppgifter

Extra kostnad baserat på avstånd och storlek

Extra kostnad baserat på trappor

Extra kostnad trappor brytgräns höjd piano och längd flygel