RUT-avdrag medges för flytt av ditt eget kassaskåp om du byter bostad eller om du flyttar skåpet mellan dina egna bostäder som till exempel från ditt permanenta boende till ditt fritidsboende. RUT-avdrag medges också för att flytta ett kassaskåp inom ditt boende. RUT-avdrag medges inte för flytt av ett kassaskåp som du till exempel köper från en privatperson eller från ett företag. Det är endast privatpersoner som kan få RUT-avdrag.

SEK
SEK

Grunduppgifter

Extra kostnad baserat på avstånd och storlek

Extra kostnad baserat på trappor

Datum och tid