RUT-avdrag medges för flytt av ditt eget instrument om du byter bostad eller om du flyttar instrumentet mellan dina egna bostäder som till exempel från ditt permanenta boende till ditt fritidsboende. RUT-avdrag medges också för flytt inom ditt boende. RUT-avdrag medges inte för flytt av ett instrument som du till exempel köper från en privatperson eller från ett företag.

SEK

Grunduppgifter

Extra kostnad baserat på avstånd och storlek

Extra kostnad baserat på trappor

Extra kostnad trappor brytgräns höjd piano och längd flygel